ГлавнаяВся коллекция


Из серии  фирмы "Muza"


Клубная серия  "Pronil"


Польский джаз

– разное


Чеслав Немен


Breakout


SBB


Польский рок

-         разное


ООбсудить в форуме

 


Заказать CD-.R


Почта

 

 

 
Как кто-то выразился, «самый американизированный проект Намысловского», участвует новое поколение музыкантов, хотя одного из них мы уже встречали в очень сильных рок-проектах, это гитарист Дариуш Козакевич, сыгравший в лучшем польском альбоме всех времен, а позднее тщетно пытавшийся быть роковее самых-рассамых рокеров, мне кажется, здесь он на своем месте.  - А.К.

 

 

 

NICE TO SEE YOU   7,15

AFTER DINNER WALK 7,05

SEYEN / ELEYEN   5,25

FOLLOW YOUR KITĘ   6'20

WALTZ FOR TWO   5'40

LOAD OFF MIND   6'45      

Zbigniew Namysłowski: multiinstrumentalista, kompozytor, bandleader; Jazzman, Odkrywca. W połowie lat pięćdziesiątych odkrył modern jazz i to, że  można go grać na wiolonczeli. Na, wstępie sześćdziesiątych odkrył: dla siebie - saksofon ąltowy; dla swego zespołu - proroczą, dziś właściwszą niż wówczas nazwę „Jazz Rockers"; dla jazzu - potężnego alianta, zwanego wtedy rhythm and bluesem, a takze Michała Urbaniaka, pierwszego z plejady gwiazd, takich jak Czesław Bartkowski, Adam Makowicź, Włodzimierz Gulgowski czy Tomasz Szukalski, których wyniósł na światowe i europejskie orbity, Następnych znajdziecie na tej płycie. W roku 1962 po raz pierwszy odkrył Amerykę, .z muzyką Johna Coltrane'a i Polskę, mużyką jej folkloru. W obu odnalazł geniusz tej samej skali, wzorem Szopena i Szymanowskiego odkrywając w rodzimym to, co uniwersalne i swą sztuką  nadając tu uniwersalny wymiar.  

Z pewnością nie jest to płyta, na którą trzeba namawiać: Mistrz Polski w jazzie gra do tańca na czele najlepszych z. młodzieży. Maestro instrumentów wszelkich, pierwszy Kapelmistrz, herold prżymierza jażzu, rocka i folkloru. Artysta na twej  łasce, Szanowną Publiczności! To ty jesteś bohaterem tej sztuki. To dla  ciebie   ułożono sambę, walczyk i inne piosenki tak proste, żeby cię nie spłoszyć; tak wyrafinowane, żeby cię urzec; tak trudne, zęby cię zobowiązać.

Dla ciebie zwołano najmłodszych z gladiatorów, dzięki którym płyta ta, co dyszy muzyka jak saksofon i flet, w swych najpiękniejszych chwilach odzywa się chórem cięciw gitary, śpiewem klucza klawiszy, ujadaniem pogoni bębnów i basów, Są tu czary, nie widzialne: cały ten zgiefe czerni, beżów i błękitów,; niebezpieczne "kolysańki i Sześciu Wspaniałych. Być może tego nie usfyszysz. Ale i wtedy, Przyjacielu, po prostu - goń latawca!     

 Tomasz Tłuczkiewicz

Zbigniew Namysłowski: versatile musician, composer, bandleader; The Jazzman. The Discover. In the mid-fifties he discovered modern jazz and the fact that it can be played on cello. In the early sixties he had more discoveries: alto saxophone for himseif, the "Jazz Rockers", the prophetic name for his group, the name that would berather relevant to the present times; he also found a mighty jazz all called "rhythm and blues", and discovered Michał Urbaniak, a star-musician followe by the list of further discoveries that he launched to the European and World jazz space: Czesław Bartkowski, Adam Makowicz, Włodzimierz Gulgowski and Tomasz Szukalski. Thęir followers will be found on this record. In 1962, for the first time he discovered America with John Coltrane's music, and  Poland with its folk music. In both cases he found out genius of the same format, and followed the paths of Chopin and Szymanowski to find in his native music universal values and to add to it his own touch and flavour which makes this music sound even more universal.

Certainly, this is not the record "that requires recommendation. Poland's champiom in jazz leads the group of the best youngsters to play dance tunes. Maestro of a instruments, bandleader No.l, the herald of the jazz-rock and folk alliance. The Artist at your service, Ladies and Gentlemenl This is you who are heroes of this art. This you for whom all this music has been composed: samba, waltz and other tunes that are so easy not to frighten you so sophisticated to fascinate you and so difficult to make you feel obliged.

This is you for whom the youngest gladiators were convoked, кровмаркет thanks to which the records breathes with music like a saxophone and flute, in its most fabulous  moments it calls back with a choir of guitar strings, with the song of the  keyboard barking of the bass and chase. There is invisible magic  on this record a that noise of blue, beige and black; perilous lullaby and the Magnificent Six. Maybe, you will not be able to hear it. Even then, my Friend to follow kite!

 

 

Hosted by uCoz