Главная



Вся коллекция


Из серии  фирмы "Muza"


Клубная серия  "Pronil"


Польский джаз

– разное


Чеслав Немен


Breakout


SBB


Польский рок

-         разное


Обсудить в форуме

 

 


Заказать CD-.R


Почта

 

 

 




Альбом этот, наверное, здесь несколько «не по теме», но, как говрил кто-то из великих, есть всего лишь два вида музыки – плохая и хорошая, Марек и Вацек играли, несомненно, хорошую, хотя такие вот «попсовые» интерпретации популярных классических произведений обычно навевают на меня скуку, но здесь все сделано с истинно польским изяществом и, самое главное, совершенно искренне, от души, видно, что им и самим очень нравится.

Марек Киселевский и Вацлав Томашевский были очень популярны в нашей стране, и пластинки выходили, и по телевизору их показывали, но – как то подзабыли.  Томашевский погиб в автокатастрофе много лет назад, да и понятие «популярная музыка» сейчас несколько переменило свой смысл – А.К.

 

SIDE A

1. PRZĄŚNICZKA    • Spinner — S. MONIUSZKO

2. ALLEGRETTO   — L. van BEETHOYEN

3. WESOŁY WIEŚNIAK    • Gay Peasant— R. SCHUMANN

4. CYRULIK SEWILSKI     - The Barber of Seville — G. ROSS1NI

5. PRELUDIUM As-dur   • Prelude in A flat major F. CHOPIN

6. OCZY CZARNE    • Black Eyes

SIDE B

1. KONCERT a-moll    • Concerto in A minor— E. GRIEG

2. SYMFONIA Nr 4 „WŁOSKA"    • Symphony No. 4 „Italian" F. MENDELSSOHN BARTHOLDY

3. SŁOWIK    • Nightingale— A. ALABIEW

4. KOMM, LIEBER MAI    - W. A  MOZART

5. ŁABĘDŹ    Swan — C. SAINT-SAENS

6. CHCIAŁABYM, A BOJĘ SIĘ     • Happy Days— M. AGER

Jerzy Bartz — perkusja

Jerzy Woźniak — perkusja

Adam Skorupka — kontrabas

Kisielewski i Tomaszewski. Obaj urodzeni w roku 1943, obaj 24 lata później ukończyli warszawską Wyższą Szkołą Muzyczną w klasie prof. Drzewieckiego. Obaj zdecydowali pewnego dnia połączyć się w fortepianowy duet rozrywkowy, jedyny w Polsce właściwie, od czasu legendarnej pary Rawicz — Landauer.

Sami opracowują adaptację znanych utworów zarówno z repertuaru koncertowego, z muzyki klasycznej jak i spośród popularnych prze­bojów. Ich koncepcję adaptacyjną można określić słowami: klasyków grają tak jak się gra przeboje, przeboje grywają tak — jak się gra klasyków. Często bawią się kształtowaniem tematu, mają zabawne skojarzenia muzyczne — zdarza się, że ni stąd ni zowąd, w beethovenowskim Allegretto pojawia się nieoczekiwanie melodia „Pod nie­bem Paryża"... Ich opracowania są nie tylko pełne dowcipu i niepo­skromionego wdzięku, lecz w pełni pozwalają na wykorzystanie także błyskotliwej techniki obu młodych pianistów. Posłuchajmy jak grają idealnie równo, jak znakomita jest synchronizacja rytmiczna! Popularność zdobyli w bardzo krótkim czasie. Nagle zaczęły się sypać wyrazy najwyższego uznania muzycznych autorytetów, kon­trakty z różnych stron świata, nagrody i wyróżnienia. Zaczęli praco­wać razem w roku 1964, a pierwsze artystyczne wojaże odbyli już dwa lata później i od razu z niezłym rozmachem: s^eść tygodni koncertów w Stanach Zjednoczonych, w tym występ wraz z „Paradą Polskich Gwiazd" w słynnej nowojorskiej Carnegie Hali i — jeszcze w tym samym roku — udział w dwu programach paryskiego music-hallu „Olympia". Potem — kilka koncertów w telewizji Baden Ba-den, w telewizji w Zagrzebiu, w Rumunii, dalsze koncerty we Francji, ZSRR, NRF.

W Szwajcarii na Festiwalu w Montreux wyróżniono film „Tandem", w którym grali główne role i jako pianiści i jako aktorzy. Film o nich. chociaż, ku ogólnemu przerażeniu, w finale „Tandemu" Kisielewski Tomaszewski zostali... wysadzeni w powietrze przy pomocy łatwo zapalnej bomby, to jednak ich życie pozaekranowe ułożyło się w dal­szym ciągu pomyślnie. Na Festiwalu Varietes w Rennes, we Francji, izyskali   jesienią  67   Grand   Prix,   nagrodę   „Złotego   Gronostaja". •Ykrótce potem — na dorocznych międzynarodowych Targach Pły-owych MIDEM, w Cannes na Riwierze, odnieśli kolejne zwycięstwo irtystyczne,   potwierdzone   propozycjami    koncertów   we   Francji, n Hiszpanii, we Włoszech, także w Ameryce Południowej.

 Zanim tam  wyjadą, oddajemy dziś  Państwu  ich   pierwszy longplay agrany w Polsce. Kisielewski i Tomaszewski przedstawiają na nim woje dwufortepianowe wersje znanych tematów. Właśnie te utwory pozyskały im tak wielu entuzfastów i tak życzliwe oceny w pierw­szym okresie świetnej kariery duetu.

Słuchając Kisielewskiego i Tomaszewskiego można zrozumieć bez trudu, w czym leży wartość i siła ich muzyki. W nowoczesności spojrzenia na popularne dzieła, w bezbłędnym eksponowaniu tego co piękne i efektowne, w takim przetwarzaniu muzyki, które za­chowując dawny urok utworu pozwala obu pianistom w każdym takcie zawrzeć także cząstkę samych siebie. Cząstkę własnej, świeżej, oryginalnej, młodej indywidualności.

                                                                                                           L. Kydryński

Kisielewski and Tomaszewski. They were  both  born  in 1943. and 24 years later they both graduated from the Warsaw Advanced School of Music in the class of Prof. Drzewiecki. One day the two of them decided to form a two-piano team, the only one of its kind in Poland since the famous Rawicz and Landauer.

They themselves arrange both classical and pop music, and interpret these transcriptions in a way that one could sum up like this. They play classical pieces like hits and hits like classical pieces. One| often feels the fun they are having in shaping up a theme or in producing amusing associations, for instance when in a Beethoven's Allegretto suddenly appears the tune "Sou le ciel de Paris". Their arrangements are not only clever and irrestibly charming, they also allow the young pianists to display their brilliant virtuosity. Do you hear how smooth is their playing, how rhythmically synchronized? They won their popularity very quickly. There was a sudden a shower of enthusiastic notices, contracts from all parts of the world, awards and honors. They started in 1964 and two years later had already made trips abroad, and major ones at that: six weeks of concerts in the United States when they took part in the "Parade of Polish Stars" at Carnegie Hall; in the same year they appeared in two programmes at the Paris music-hall "Olympia". There followed TV concerts at Baden-Baden, Zagreb, in Rumania, more appearances in France, The Soviet Union, West Germany.

A film "Tandem", in which they played leading parts as pianists and actors, won a distinction at a Festival in Montreux, Switzerland. And although in the film they were blown into the air by means of an easily-exploded bomb, their life off-screen proceeded very well. At the Varietes Festival at Rennes, France in the autumn of 1967 they won the Grand Prix, "The Golden Ermine" award.

Soon after that they won yet another success at the International Record and Music Publishing Market MIDEM at Cannes which brought them offers of concerts in France, Spain, Italy and South America. Before they go there, we offer you their first long-playing record made in Poland. On it Kisielewski and Tomaszewski present two-piano versions of favorite tunes, the pieces which won them po­pularity in the early days of their playing together.

Listening to them we can easily find the source of the value and strength of their music. It is their modern handling of popular numbers, the faultless exposition of the music's beauty and brilliance, in its transformation which, while retaining the piece's old-fashioned charm, also includes the fresh and original traits of the two young pianists.

 

 

Hosted by uCoz