ГлавнаяВся коллекция


Из серии  фирмы "Muza"


Клубная серия  "Pronil"


Польский джаз

– разное


Чеслав Немен


Breakout


SBB


Польский рок

-         разное


Обсудить в форуме

 

 


Заказать CD-.R


Почта

 

 

 
Довольно необычная пластинка для Намысловского, которого все мы знаем как саксофониста, работающего в основном с малыми составами, «комбо», а здесь же он появляется с большим – струнным! – оркестром, которым сам же и дирижирует. Впрочем, статус его к этому времени был настолько высок, а ситуация в стране настолько стабильна, что возможны были самые неожиданные и дорогостоящие, в общем-то, эксперименты, и если, скажем, на Западе тогда уже почти и не было Биг-бендов как таковых, (музейные типа Эллингтона и Бэйси не в счет), то в Польше этот формат, можно сказать, процветал А.К.

 

Music  and arrangement:

Zbigniew  Namysłowski

Zbigniew  Namysłowski  Ouartet:

Zbigniew Namysłowski  — as,

Sławomir  Kulpowicz  —  p,

Paweł Jarzębski  -  b,

Janusz  Stefański  —  dr

 

   with

Marek  Bliziński  —  g,

Józef Gawrych  —  perć,

Wiesław  Kowałewski  —  perć

 

Orchestra  conducted  by

Zbigniew  Namysłowski

Side A

1. Pod dobrq godzinq      .  6'10

    At the Auspicious Hour

2.Gdy zakwitnie miesiąc maj

    When May Is in  Flower

3. Mango-boogią        6'58

Side B

1.   Jasmine Flavoured         7'57

2.   Upływ czasu        2'49

      The Passage of Time

3.   Przejażdżka  na  UFO        9'14

      Flight on an UFO

Przywyklyśmy do Zbigniewa Namzslowskiego jako do muzyka — kameralisty. Od wielu już lat jego zespoły nie prze­kraczały liczebnie kwintetu, ostatni zaś okres to gra w składzie czteroosobo­wym. Tu — na tej płycie — Namysłowski stworzył dla siebie i swych znakomi­tych kolegów szerokie i barwne tło pi-szqc swe utwory na kwartet i duża or­kiestrę.

Ten układ formalny nie jest nowością; niektóre, wybitne grupy jazzowe czy rockowe dokonywały już takich nagrań. Nowe jest tu natomiast — jak sadze -potraktowanie towarzyszącej soliście i zespołowi orkiestry. Nie ogranicza się ona do grania szerokich akordów sta nowiacych harmoniczne i kolorystyczne tło. Aranżer i kompozytor w jednej osobie postawił symfonikom niezwykle trudne zadanie pisząc im typowe dla współczesnego jazzu podziały rytmiczne. Przyznać trzeba, iż z tego zadania wy-wiazujg się na ogół bez większych za­strzeżeń, co daje płycie niespotykana ekspresję i walor odkrywczej świeżości. Julian Cannonball Adderley powiedział kiedyś, ze Namysłowski jest jednym z największych muzyków jazzowych ja­kich spotkał. Sadzę, ze ta płyta nosząca walor genialnośći, a nagrana przez Namysłowskiegó w dwudziestym roku jego artystycznej działalności - potwierdza tę oninie w stu procentach

 

We nave known Zbigniew  Namysrowski so far as a musician of a small ensemble. Indeed his groups had not for yean exceeded the size of a quintet, and lately hę has even been playing in c quartet. On this record, however, Na­myslowski, by writing his pieces foi quartet and orchestra, has created for himself and his remarkable colleagues a vast and colourful tonę background. The idea itself is not new; some major jazz and rock groups have been doing such recordings already. What is novel in Namyslowski's approach is, l think the way he is treating here the orches­tra. It is no longer restricted to playing sweeping chords as merely a harmonic background. Being at once arranger and composer he has assigned the symphonic players an exacting task by wri­ting for them the rhythmic patterns typical of contemporary jazz. And one must admit that they fulfil that task for the most part satisfactorily, thereby giving this recording an unusual expression and a refreshing quality of novelty. Julian Cannonball Adderley said on one occasion that Zbigniew Namyslowski was one of the greatest jazz musicians he had ever known. This recording, with its features of genius, made by Namyslowski on the twentieth anniversary of his activities, does confirm this opinion a hundred per cent.

 

 

Hosted by uCoz